Samuell_
Admin

Joined: Před 1 rokem
5 topics
14 posts

IGN: Samuell_
by Samuell_ » Před 1 rokem
Build event, ako každý event, má svoje pravidlá ktoré majú byť dodržiavané, zvlásť pri Build evente, aby stavba bola uznaná.
- Keďže nemáme k dispozícii SandBox (svet s creativom), stavby sa stavajú u vás na pozemku.
- Stavbu, aby bola uznaná do eventu, je potrebné nahlásiť členovi Ateamu, alebo napísať do knihy názov homu, ktorý je blízko stavby a knihu hodiť do truhly na nápady, ktorá sa nachádza na spawne, naľavo od sôch Ateamu, pri tróne.
- Je zakázané staviať stavby, ktoré narážajú na rôzne témy či ľudí, náboženstvá a iné veci s negatívnym, rasistickým či sexistickým obsahom, je to trestané.
- Taktiež je zakázané kopírovať stavby, či myšlienky od hráčov bez ich svedomia.
- Samozrejmosťou je dodržiavať všetky ostatné pravidlá serveru.
- Dodržať termín uzávierky, pokiaľ člen Ateamu neudá výnimku či nezmení termín.
- A-team má právo zmeniť termín uzávierky či pozmeniť pravidlá bez udania dôvodu.