Pravidla SuvaCraft

0.0  Základní pravidla

0.1  Pravidla platí pro všechny hráče na serveru bez vyjímek.
0.2  Členové Admin teamu si vyhrazují právo na změnu pravidel bez udání důvodu.
0.3  Je zakázáno využívat nedokonalostí pravidel.
0.4  V případě dotazů, otázek, nebo žádostí kontaktujte Administrátora pomocí našeho fóra.
0.5  K vaší IP adrese smí být pouze 1 účet.
0.6  Neznalost pravidel neomlouvá.
0.7  V případě obdržení trestu je zakázáno se připojit z jiné adresy/jména.
0.8  Znevažování člena Admin teamu se velmi přísně trestá.
0.9  V případě, že jako VIP obdržíte trest, nemáte nárok na vrácení peněz.
0.10 Pravidla platí pro celý portál SuVaCraft.


1.0  Chování

1.1  Na serveru se chováme slušně.
1.2  Je zakázáno kohokoli urážet, otravovat.
1.3  Je zakázáno spamovat chat, používat nadměrně Capslock,
1.4  Jsou zakázány jakékoliv projevy rasizmu, xenofobie, nacismu, a podobné.
1.5  Výslovně je zakázáno ucpávat truhlu na nápady.
1.6  Nežádejte členy Admin teamu o : Věci, gamemode, teleport, atd.
1.7  Neotravujte ostatní hráče spamováním žádosti o teleport, věci, atd.
1.8  Pokud víte o hráči, který porušuje pravidla, oznamte tuto skutečnost členu Admin teamu.
1.9  Je zakázáno se mstít ostatním hráčům.
1.10 Je zakázáno posílat odkazy/ip adresy na : ostatní servery, nevhodné stránky.

2.0  Eventy

2.1  Máte právo se zúčastnit eventu/soutěže, pokud není stanoveno jinak.
2.2  Můžete být vykázáni z probíhajícího eventu, pokud porušíte jeho pravidla.
2.3  Je výslovně zakázáno používat jakékoliv vlastní vybavení.
2.4  Pro VIP je zakázáno využívat fly.
2.5  Nárok na odměnu máte pouze při oficiálním eventu.
2.6  Jakékoliv podvádění během eventu bude náležitě trestáno.
2.7  Odměnu z eventu obdržíte na konci eventu.

3.0  Stavby

3.1  Doporučujeme mít před pozemkem cedulku, kterou Vám člen Admin teamu uzamkne.
3.2  Smíte stavět pouze na místech, kde nikdo jiný nestaví/nebydlí.
3.3  Smíte bydlet s ostatními hráči, pokud se na tom domluvíte.
3.4  Je zakázáno níčit, podpalovat, nebo jakkoliv poškozovat cizí stavby.
3.5  Je zakázáno stavět nesmyslné redstone obvody, generátory, farmy, nebo cokoli co by znemožnovalo volný běh serveru.
3.6  Je zakázáno stavět pasti na hráče.

4.0  Příroda

4.1  Vždy kácejte celý strom, platí převážně mimo Váš pozemek.
4.2  Nekopejte nevzhledné díry o velikostech 1x1/2x2 a jejich kombinace.
4.3  Nestavte nevzhledné sloupy o velikostech 1x1/2x2 a jejich kombinace.
4.4  Nerozlévejte bezdůvodně vodu/lávu.
4.5  Snažte se nezanechávat za sebou v přírodě nepůvodní bloky. 
4.6  Je přísně zakázáno cokoli podpalovat.

5.0  Hra

5.1  Je zakázáno zneužívat bugů a nedokonalostí hry.
5.2  Je zakázáno mít více mobů na jednom místě, převážně slepic.
5.3  Je zakázáno používat jakékoliv modifikace, které ulehčují hru.
5.4  V případě, že příjdete o věci kvůli clearlagu, Admin team nemá povinnost Vám věci vracet.
5.5  Je zakázáno manipulovat s AFK hráči.
5.6  Hráč, který umře během AFK díky jinému hráči právo na náhradu věcí.
5.7  V případě úmrtí od moba a následné ztrátě věcí nemáte právo na náhradu věcí.
5.8  V případě, že Vám někdo zníčí stavbu, máte právo na náhradu škody.

6.0  PVP

6.1  Je zakázáno zabíjet ostatní hráče mimo místa k tomu určené.
6.2  V případě zabití jiného hráče, jste povinni vrátit všechny věci, které jste hráči sebrali.
6.3  Je zakázáno níčit jakékoliv cizí věci.

7.0  Suva Market

7.1 Hráč může mít pouze jeden obchod, obchody se nedají propojovat.
7.2 Obchody uchovávejte ve vzhledném stavu.
7.3 Je zakázáno spawnovat shopkeepery mimo váš obchod.
7.4 Obchod si můžete předplatit na delší dobu dopředu.
7.5 Při neplacení vám bude po týdnu obchod odebrán se všemi věcmi.

8.0  VIP

8.1  Hráč, který si zakoupí VIP, nebo jej vyhraje během akce pořádané serverem má právo využívat VIP výhody.
8.2  Je zakázáno prodávat, vyměňovat, nebo dávat věci z Admin shopu hráčům, kteří nevlastní VIP.
8.3  Je zakázáno dávat si tmavé/nečitelné/červené jména, nebo barvu textu.
8.4  Máte právo pořádat člena Admin teamu o změnu nicku pouze jednou týdně.

9.0  Tresty

9.1  V případě obdržení trestu, smíte se odvolat na webu.
9.2  Tresty se udávají hráčům, kteří porušují pravidla.
9.3  Člen Admin teamu Vám může trest prodloužit, zdali opakovaně porušíte pravidla.
9.4  Členové Admin teamu určují tresty na jejich vlastním uvážení a s přihlédnutím na Vaše dosavadní chování na serveru.
9.5  Hlavní slovo má vždy člen Admin teamu, který ban uložil.
9.6  Jakékoliv obcházení trestu je velmi přísně trestáno.
9.7  VIP vám může být odebráno jako součást trestu.
9.8  Tresty Vám mohou být sníženy na uvážení Admin teamu.
9.9  V případě zrušení trestu, obdržíte podmínku s dvojnásobnou dobou trvání.

10.0  Fórum

10.1  Admin team si vyhrazuje čas na odpověď na Váš příspěvek.
10.2  V případě žádosti o zrušení trestu, můžete čekat déle, než obvykle.
10.3  Jakékoliv nepřesné informace se mohou přidat k Vašemu trestu.
10.4  V případě, že se u Vás prokáže vina přesto, že jste tvrdili opak, bude přihlédnuto k této skutečnosti.
10.5  Je zakázáno spamovat členy fóra.
10.6  Jste povinni přiznat celou šíři Vaší viny, v případě zamlčení něčeho za účelem nižšího trestu, bude tato skutečnost přidána k Vašemu trestu.

11.0  Discord

11.1  Textový kanál "řešení-problémů" slouží pouze pro relevantní problémy, které se týkají aktuálního dění na serveru.
11.2 Je
zakázáno psát cokoliv jiného do kanálu v pravidle 10.1.
11.3 Můžete být potrestáni, za psaní irelevantních věcí.
11.4 Do kanálů pod skupinou "
Admin Room" smíte pouze na pozvání.
11.5 Pokud
nemáte stejný problém, jako člověk, který do tohoto kanálu píše, nevyjadřujte se.

 
12.0 Dodatky :
               Pravidlo :
               
               0.3 -  Co není zakázáno neznamená, že je povoleno.
               0.2 -  Pokud dojde ke změně pravidel, můžete být trestání podle nejnovější verze pravidel i zpětně.
               0.5 -  V případě, že se na Vašem účtu objeví další, sdělte tuto skutečnost členovy Admin teamu.
               0.7 -  V případě porušení bude nahlíženo jako na obcházení banu.
               1.8 -  V případě, že tak neučiníte, může být na Vás nahlíženo jako na spolupachatele.
               2.5 -  Officiální event pořádá POUZE člen Admin Teamu.
               3.1 -  Bude zřejmé, kdo na daném místě bydlí.
               4.1 -  Bezprostřední okolí od Vaší stavby není pod vlivem tohoto pravidla.
               4.5 -  Příklad : Netherrack v lese.
               5.2 -  V případě, že člen Admin teamu usoudí, že je jich tam příliš, máte povinost je zredukovat co v nejbližší době.
                      -  V případě, že nejste připojeni, bude se zde nacházet cedulka s časem do kdy máte zvířata zredukovat.
               5.3 -  Vyjímku tvoří, optifine, shadery, minimapa.
               5.8 -  Tuto skutečnost, ohlaste aktivnímu členu Admin teamu, případně na našem fóru.
               6.1 -  Tyto místa určuje Admin team, a jsou náležitě označena.

               7.2 - Obchod vám může být zrušen.
               7.5 - Neaktivita lze řešit následujícími způsoby:
                       7.5.1 - Lze nahlásit dovolenou, shop bude uzavřen do doby vašeho návratu (do sděleného data návratu nebude podléhat nájmu).
                       7.5.2 - Lze si obchod předplatit na dostatečně dlouhou dobu dopředu (obchod bude v provozu i přes vaši nepřítomnost).
               9.1 -  Platná žádost se nachází pouze na fóru.

               9.9 -  Příklad : Původní ban 7 dní -> podmínka 14 dní. V případě, že se v této době porušíte pravidla, bude Vám udělen trest na dobu podmínky.
               10.1 -  V době čekání je zakázáno spamovat členy Admin Teamu.
               10.2 -  Důvodem je probrání vašeho prohřešku s členy Admin Teamu.
               11.1 - Tento kanál se vztahuje pouze na drobné problémy, které lze vyřešit s členem, který je na serveru aktivní. Problémy typu zrušení trestu řešte na fóru.
               11.2 - Vše irelevantní bude mazáno a nebude na to brán zřetel.