SuvaCraft

The server is currently offline.

Connect now using the IP play.suva-craft.eu

Internet Explorer

Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.

Pravidla

 

 

§1 Základní ustanovení

 

a)    Připojením k portálu SuVaCraft vyjadřujete souhlas s platnými pravidly.

b)    Pravidla platí pro celý portál SuVaCraft.

        -  V případě porušení můžete obdržet ban na více místech portálu.

c)    Je zakázáno využívat nedokonalostí pravidel.

        -  Co není zakázáno, neznamená, že je povoleno.

d)    Neznalost pravidel neomlouvá.

e)    Pravidla platí pro všechny hráče na serveru bez výjimek.

f)    Členové Admin teamu si vyhrazují právo na změnu pravidel bez udání důvodu.

        -  Pokud dojde ke změně pravidel, můžete být trestání podle nejnovější verze pravidel i zpětně.

g)    K Vaší IP adrese smí být pouze 1 účet.

        -  V případě, že se na Vaší IP objeví další účet, sdělte tuto skutečnost členovi Admin teamu.

h)    Znevažování člena Admin teamu se velmi přísně trestá.

i)    V případě obdržení trestu je zakázáno se připojit z jiné IP adresy/jména.

j)    Tresty se řeší pouze na našem fóru.

k)    Pokud jako VIP obdržíte trest, nemáte nárok na vrácení peněz.

l)    V případě dotazů, otázek, nebo žádostí kontaktujte člena Admin teamu pomocí našeho fóra (Dotazy), Discordu ( ), Facebooku (soukromá zpráva stránce).

m)  Nejsme jakkoli spojeni s Mojang AB nebo společností Microsoft. V případě problémů s naším serverem kontaktujte naši podporu.

§2 Chování

 

a)    Chovejte se slušně.

b)    Je zakázáno kohokoli urážet, otravovat.

c)    Je zakázáno spamovat chat, používat nadměrně CAPSLOCK.

d)    Jsou zakázány jakékoliv projevy rasismu, xenofobie, nacismu, a podobné.

e)    Nežádejte členy Admin teamu o zneužití jejich práv a věci typu gamemode (a věci z něj), port od lidí, atd. Je to trestný.

f)    Neotravujte ostatní hráče spamováním žádosti o: teleport, věci, atd.

g)    Pokud víte o hráči, který porušuje pravidla, oznamte tuto skutečnost členu Admin teamu.

        -  V případě, že tak neučiníte, může být na Vás nahlíženo jako na spolupachatele.

h)    Je zakázáno se mstít ostatním hráčům.

i)    Je zakázáno posílat odkazy/IP adresy na ostatní servery, nevhodné stránky, atd.

j)    Výslovně je zakázáno ucpávat truhlu na nápady.

k)   Je zakázáno hrát si s dekoracemi, armor standy a vším co vám nepatří na stavbách serveru.

§3 Eventy

 

a)    Máte právo se zúčastnit eventu/soutěže, pokud není stanoveno jinak.

b)    Můžete být vykázáni z probíhajícího eventu, pokud porušíte jeho pravidla.

c)    Je výslovně zakázáno používat jakékoliv vlastní vybavení.

        -    Pokud člen AT nestanoví jinak.

d)    Pro VIP je zakázáno využívat fly.

e)    Nárok na odměnu máte pouze při oficiálním eventu.

        -  Oficiální event pořádá POUZE člen Admin Teamu.

f)    Jakékoliv podvádění během eventu bude náležitě trestáno.

g)    Odměnu z eventu obdržíte na konci eventu.


§4 Stavby

 

a)    Doporučujeme mít před pozemkem cedulku, kterou Vám člen Admin teamu uzamkne.

        -  Bude zřejmé, kdo na daném místě bydlí.

b)    Smíte stavět pouze na místech, kde nikdo jiný nestaví/nebydlí.

c)    Smíte bydlet s ostatními hráči, pokud se na tom domluvíte.

d)    Je zakázáno ničit, podpalovat, nebo jakkoliv poškozovat cizí stavby.

e)    Je zakázáno stavět nesmyslné redstone obvody, generátory, farmy, třídičky, nebo cokoli co by znemožňovalo volný běh serveru.

        -    Pro schválení složitějších RS se zeptejte AT.

f)    Je zakázáno stavět pasti na hráče.

g)    Je zakázáno stavět v rádiusu 100 blocků od warpu, v případě griefu nejsme povinni vám stavbu vrátit, pokud bude blízko warpu.

 

§5 Příroda

 

a)    Vždy kácejte celý strom, platí převážně mimo Váš pozemek.

b)    Nekopejte nevzhledné díry o velikostech 1x1/2x2 a jejich kombinace.

        -  Bezprostřední okolí od Vaší stavby není pod vlivem tohoto pravidla.

c)    Nestavte nevzhledné sloupy o velikostech 1x1/2x2 a jejich kombinace.

d)    Nerozlévejte bezdůvodně vodu/lávu.

e)    Snažte se nezanechávat za sebou v přírodě nepůvodní bloky. 

        -  Příklad : Netherrack v lese.

f)    Je přísně zakázáno cokoli podpalovat.

g)    Pokud najdete poničený kus přírody (grief ve větší míře, spálený les a podobně), nahlaste to přítomnému členovi AT.

 

§6 Hra

 

a)    Je zakázáno zneužívat bugů a nedokonalostí hry.

b)    Je zakázáno mít více mobů na jednom místě, převážně slepic.

        -  V případě, že člen Admin teamu usoudí, že je jich tam příliš, máte povinnost je zredukovat v co nejbližší době. V případě, že nejste připojeni, bude se zde nacházet cedulka s časem, do kdy máte zvířata zredukovat.

c)    Je zakázáno používat jakékoliv modifikace, které ulehčují hru.

        -  Výjimku tvoří, optifine, shadery, minimapa.

d)    Je zakázáno manipulovat s AFK hráči.

e)    Hráč, který umře během AFK kvůli jinému hráči má právo na náhradu věcí.

f)    V případě úmrtí od mobů a následné ztrátě věcí nemáte právo na náhradu věcí.

g)    V případě, že Vám někdo zničí stavbu, máte právo na náhradu škody.

        -  Tuto skutečnost, ohlaste aktivnímu členu Admin teamu, případně na našem fóru (Dotazy), Discordu (   ), FB (soukromá zpráva stránce).

h)    Je zakázáno na SkyBlocku resetovat ostrov pro získání více blocků.

 

§7 PVP

 

a)    Je zakázáno zabíjet ostatní hráče mimo místa k tomu určené nebo pokud nejste s druhým hráčem dohodnutí o použití PVP.

        -  Tyto místa určuje Admin team, a jsou náležitě označena.

        -  Všichni hráči dotčeni PVP musí souhlasit s ním a použitými itemy v herním chatu.

b)    V případě zabití jiného hráče, jste povinni vrátit všechny věci, které jste hráči sebrali.

c)    Je zakázáno zabíjet cizí moby.

 

§8 Suva Market

 

a)    Hráč může mít pouze jeden obchod, obchody se nedají propojovat.

b)    Obchody uchovávejte ve vzhledném stavu.

        - Obchod Vám v případě porušení může být zrušen.

c)    Je zakázáno spawnovat shopkeepery mimo Váš obchod.

d)    Obchod si můžete předplatit na delší dobu dopředu a to maximálně na 35 dní dopředu.

e)    Při neplacení Vám bude po týdnu obchod odebrán a věci přemístěny na váš home.

        - Neaktivitu lze řešit následujícími způsoby:

                - Lze nahlásit dovolenou, shop bude uzavřen do doby vašeho návratu (do sděleného data návratu nebude podléhat nájmu).

                - Lze si obchod předplatit na dostatečně dlouhou dobu dopředu (obchod bude v provozu i přes vaši nepřítomnost, maximálně měsíc).

f)    Je zakázáno hrát si s dekoracemi, trapdoory, a jakýmkoliv vybavením na Suvamarketu.

g)    Rozměry – Stánky mají jednotné rozměry 15x12x16 bloků.

         - Normální hráč může upravovat pouze podzemí stánku o rozměrech 15x12x7 bloků. (Neplatí, pokud máte již upravený stánek.)

             - VIP+ má přístup po celý prostor stánku čítaje 15x12x16 bloků a může upravovat celkový vzhled stánku.

        - V případě zjištění přesažení rozměrů, máte týden od data zjištění na nápravu, poté bude stánek v případě nesplnění resetován do originální podoby.

h)    Nájem je jednotný pro všechny hráče = 10 diamantů/týden.

        - Maximální doba nájmu je 35 dní.

i)    Všichni vlastníci stánku si mohou dát do stánku označenou bednu s nájmem pro případ nezastižení AT.

        - Pokud bedna není označena, není viditelná, nebo hráč není aktivní déle, jak 14 dní online bez nahlášení dovolené, nebude na ní brán zřetel a stánek bude zrušen.

 

§9 VIP

 

a)    Hráč, který si zakoupí VIP nebo jej vyhraje během akce pořádané serverem má právo využívat VIP výhody.

b)    Je zakázáno prodávat, vyměňovat nebo dávat věci z VIP shopu hráčům, kteří nevlastní VIP.

 

§10 Fórum

 

a)    Admin team si vyhrazuje čas na odpověď na Váš příspěvek.

        -  V době čekání je zakázáno spamovat členy Admin Teamu.

b)    V případě žádosti o zrušení trestu můžete čekat déle než obvykle.

        -  Důvodem je probrání vašeho prohřešku s členy Admin Teamu.

c)    Jakékoliv nepřesné informace se mohou přidat k Vašemu trestu.

d)    V případě, že se u Vás prokáže vina přesto, že jste tvrdili opak, bude přihlédnuto k této skutečnosti.

e)    Je zakázáno spamovat členy fóra.

f)    Jste povinni přiznat celou šíři Vaší viny, v případě zamlčení něčeho za účelem nižšího trestu, bude tato skutečnost přidána k Vašemu trestu.

 

§11 Discord

 

a)    V případě problémů pište do textového kanálu "řešení-problémů", který slouží pouze pro relevantní problémy, které se týkají aktuálního dění na serveru.

        - Tento kanál se vztahuje pouze na drobné problémy, které lze vyřešit s členem, který je na serveru aktivní. Problémy typu zrušení trestu řešte na fóru.

b)    Je zakázáno psát cokoliv jiného do kanálu v pravidle §11/a.

        - Vše irelevantní bude mazáno a nebude na to brán zřetel.

c)    Můžete být potrestáni, za psaní irelevantních věcí.

d)    Do kanálů pod kategorií "Vedení" smíte pouze na pozvání.

 

§12 Tresty

 

a)    Za porušení pravidel obdržíte sankci/trest.

        -    Trest se Vám může prodloužit při zjištění dalších porušení pravidel.

b)    V případě obdržení trestu máte právo se odvolat na Fóru.

        -    Platná žádost se nachází pouze na fóru.

c)    Člen Admin teamu Vám může trest prodloužit v případě, že opakovaně porušíte pravidla.

d)    Členové Admin teamu určují tresty na jejich vlastním uvážení s přihlédnutím na Vaše dosavadní chování na serveru.

e)    Hlavní slovo má vždy člen Admin teamu, který sankci/trest uložil.

f)    Jakékoliv obcházení trestu je velmi přísně trestáno.

        -    Pokud trest obejdete vytvořením nového účtu, jedná se o obcházení banu a Váš trest se ještě zvýší.

g)    VIP Vám může být odebráno jako součást trestu.

        - Pokud Vám bude VIP odebráno jako součást trestu, nemáte nárok na vrácení peněz.

h)    Tresty Vám mohou být sníženy až po zvážení Admin teamem.

i)    V případě zrušení trestu, obdržíte podmínku s dvojnásobnou dobou trvání.

        -  Příklad : Původní ban 7 dní -> podmínka 14 dní. V případě, že se v této době porušíte pravidla, bude Vám udělen trest na dobu podmínky. Pokud administrátor nestanoví jinak.

Cookie Notice

This widget requires cookies